• 2 stycznia 2019

Błąd medyczny – odszkodowanie

Błąd medyczny – odszkodowanie

Błąd medyczny – odszkodowanie 150 150 Robert Kozubek

Błąd medyczny to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta.

Błędy medyczne mogą mieć charakter: diagnostyczny, terapeutyczny, techniczny oraz organizacyjny. Przyczyny błędów medycznych mogą być następujące: 1) nieznajomość aktualnej wiedzy i nauki medycznej oraz powszechnie przyjętej praktyki lekarskiej; 2) przeoczenie objawów choroby lub dających się stwierdzić właściwości organizmu, w tym także z powodu niewykorzystania środków pomocniczych; 3) niewłaściwe przyporządkowanie danego przypadku określonym regułom; 4) niedbałe wykonywanie czynności leczniczych.

Praktyka pokazuje, że w większości przypadków instytucje zdrowotne odpowiedzialne za błąd lub zaniedbanie medyczne nie uznają swojej odpowiedzialności i na wezwanie zapłaty odpowiadają odmownie.

Jeżeli zatem, mimo negocjacji ze szpitalem i ubezpieczycielem, spotkamy się z odmową przyznania świadczeń odszkodowawczych lub wysokość tych świadczeń nie jest satysfakcjonująca, sprawę można skierować na drogę postępowania sądowego.

Rodzaje przysługujących roszczeń: zadośćuczynienie, które ma na celu rekompensatę szkód o charakterze niematerialnym takich jak ból czy cierpienie, odszkodowanie, czyli świadczenie, które ma na celu pokrycie wszelkich strat finansowych (zakup lekarstw, zwrot kosztów rehabilitacja, zabiegów, itp.), renta z tytułu trwałej lub długotrwałej niezdolności do pracy.

Problemy z uzyskaniem odszkodowania w Kielcach i okolicy?

Jako adwokat mogę Ci pomóc! Moja kancelaria adwokacka w Kielcach specjalizuje się w prawie cywilnym. Sprawy dotyczące odszkodowań nie są mi obce, dzięki temu jestem w stanie rozwiązać Twoje problemy . Jako adwokat w Kielcach będę w stanie pomóc Ci między innymi w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę.

Adwokat Robert Kozubek