• 24 stycznia 2019

Rozwód – z orzekaniem o winie czy za porozumieniem stron?

Rozwód – z orzekaniem o winie czy za porozumieniem stron?

Rozwód – z orzekaniem o winie czy za porozumieniem stron? 150 150 Robert Kozubek

Rozwód można otrzymać w sytuacji, gdy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego na płaszczyznach duchowej, fizycznej i gospodarczej.

Podjęcie decyzji o tym, czy rozwód ma wiązać się z orzekaniem o winie, czy też nie jest to konieczne, ma bardzo duże znaczenie – nie tylko wpływa na skomplikowanie i czas rozwodu, ale również ma dalekosiężne konsekwencje, na przykład dotyczące alimentów płaconych na poszkodowanego małżonka czy też opieki nad małoletnimi dziećmi z małżeństwa.

Przeważnie w przypadku orzeczenia rozwodu za porozumieniem stron małżonkowie wspólnie dochodzą do wniosku, że nie widzą sensu w kontynuowaniu swojego związku i jednocześnie są w stanie porozumieć się w zakresie dalszej przyszłości swojej oraz swoich małoletnich dzieci. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie odpowiedniego pozwu bez orzekania o winie. Sprawy tego rodzaju trwają krócej, ponieważ nie ma potrzeby powoływania świadków i analizowania materiałów dowodowych.

Natomiast rozwód z orzeczeniem o winie otwiera poszkodowanemu małżonkowi drogę do ubiegania się o alimenty. W przypadku orzeczenia o winie, gdzie duże znaczenie miało zaniedbywanie rodziny, w tym dzieci, również przemoc, może skutkować w odebraniu praw rodzicielskich czy ograniczeniu kontaktów małżonkowi, z którego winy doszło do rozwodu.

Problemy z rozwodem w Kielcach i okolicy?

Jako adwokat mogę Ci pomóc! Moja kancelaria adwokacka w Kielcach specjalizuje się w prawie cywilnym. Sprawy dotyczące rozwodu nie są mi obce, dzięki temu jestem w stanie rozwiązać Twoje problemy dotyczące rozwodu. Jako adwokat w Kielcach będę w stanie pomóc Ci między innymi w następujących sprawach: sporządzenie pozwu o rozwód, reprezentowanie w postępowaniach sądowych dotyczących rozwodu, w tym również alimentów i władzy rodzicielskiej, oraz podziału majątku małżeńskiego.

Adwokat Robert Kozubek