• 2 stycznia 2019

Rozwód – przesłanki

Rozwód – przesłanki

Rozwód – przesłanki 150 150 Robert Kozubek

Do orzeczenia rozwodu może dojść tylko, jeśli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Sąd bada, czy istnieje między nimi więź uczuciowa, fizyczna i majątkowa, a jeżeli nie istnieje, to od jak dawna. Z żądaniem rozwodu może wystąpić każdy z małżonków. W niektórych sytuacjach, pomimo ustania między małżonkami pożycia małżeńskiego, sąd nie orzeknie rozwodu.

Sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli: 1) z pozwem wystąpił wyłącznie winny rozpadu małżeństwa małżonek, 2) na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, 3) orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.