• 2 stycznia 2019

Jakie są warunki zasiedzenia nieruchomości?

Jakie są warunki zasiedzenia nieruchomości?

Jakie są warunki zasiedzenia nieruchomości? 150 150 Robert Kozubek

Zasiedzenie jest sposobem nabycia prawa do nieruchomości związanym z upływem czasu. Następuje ono z mocy prawa, co oznacza, iż zasiedzenie następuje po spełnieniu ustawowych przesłanek.

Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Jeżeli mamy do czynienia z posiadaczem w złej wierze, wtedy okres zasiedzenia wynosi 30 lat.

W celu uregulowania prawa własności, zaleca się wystąpienie do sądu z wnioskiem o ustalenie zasiedzenia nieruchomości.