• 30 stycznia 2024

Wygrana naszej Kancelarii przed Sądem Najwyższym!

Wygrana naszej Kancelarii przed Sądem Najwyższym!

Wygrana naszej Kancelarii przed Sądem Najwyższym! 150 150 Robert Kozubek

Wygrana naszej Kancelarii przed Sądem Najwyższym!

Z ogromną radością możemy zakomunikować, że po niemal sześcioletnim procesie z powodzeniem zakończyliśmy sprawę Klienta naszej Kancelarii w sprawie ustalenia nieważności złotówkowej umowy pożyczki bankowej ze zmiennym oprocentowaniem. Sprawa ta, która rozpoczęła się wydaniem w dniu 18 października 2017 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku oddalającym powództwo, a następnie wydaniem w dniu 20 września 2019 r. przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wyroku oddalającym apelację, znalazła swój finał przed Sądem Najwyższym.

Istota sprawy sprowadzała się do kwestii prawidłowości zastrzeżonych przez bank w umowie pożyczki bankowej klauzul dotyczących zasad i warunków zmiany oprocentowania. W pozwie oraz w późniejszych pismach i stanowiskach procesowych argumentowaliśmy, że klauzule te są niedozwolone w stosunkach z konsumentami, z uwagi, że miały charakter blankietowy i niejednoznaczny, zaś bank – w oparciu o te klauzule – mógł podejmować arbitralne decyzje czy, a jeśli tak to kiedy zmiana oprocentowania nastąpi. Jednocześnie argumentowaliśmy, że klauzule te stanowią przedmiotowo istotne elementy umowy pożyczki ze zmiennym oprocentowaniem, a ich wyeliminowanie jako niedozwolone spowoduje, że cała umowa pożyczki stanie się nieważna. Z kolei Sądy obu instancji uważały, że sporne klauzule są zgodne z prawem, a nawet jeśli byłyby niedozwolone, to ich wyeliminowanie nie wpłynęłoby na ważność całej umowy pożyczki.

Ostatecznie Sąd Najwyższy uznał sporządzoną przez naszą Kancelarię skargę kasacyjną za uzasadnioną, uchylił niekorzystny dla Klienta wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie i nakazał temu Sądowi ponowne rozpoznanie sprawy. Po ponownym rozpoznaniu sprawy, w obrocie prawnym obowiązuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2023 r., którym Sąd ten — na skutek apelacji naszej Kancelarii — zmienił wyrok Sadu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 października 2017 r. oraz ustalił, że umowa pożyczki bankowej zawarta z Klientem naszej Kancelarii jest nieważna w całości. Wyrok jest prawomocny. Dzięki pomocy naszej Kancelarii, Klient zaoszczędził około 200 000,00 zł.

Sygn. akt Sądu Najwyższego: II CSKP 617/22

Sygn. akt Sądu Apelacyjnego w Warszawie: I ACa 1798/23

Sprawę od początku prowadził adwokat Robert Kozubek z Kancelarii Adwokackiej z Kielc